Jurta

  • Jurta je tradičné obydlie kočovníkov

Obydlie kočovných národov z oblasti centrálnej Ázie, Stredného východu a južnej Sibíri.

Vzhľad júrt sa líši podľa oblasti kultúry a oblasti. Rozdiely sú vizuálneho, ale aj konštrukčného charakteru a l. Zatiaľ čo kirgizská, kazašská a turkménska jurta sa vyznačuje kupolovitou strechou, mongolská je typická kónickou strechou, centrálnymi opornými stĺpmi a bohato zdobenými vzormi, typickými pre daný kmeň.

V Strednej Európe v jurtách žili, asi do 11. storočia, Starí Maďari, ktorí nakoniec zanechali kočovný spôsob života a usadili sa.

Obyvatelia mnohých oblastí Strednej Ázie a južnej Sibíri dodnes žijú kočovným spôsobom života, a teda aj v súčasnosti žijú v jurtách.

  • Etymológia slova jurta

Slovo jurta je turkického pôvodu, znamenalo dom, no v dnešných turkických jazykoch znamená domovina, vlasť. Jurta sa v dnešnej kazaštine nazýva slovom kïiz üy – plstený dom, boz üy – sivý dom (podľa farby plsti) v kirgizštine, ak öý alebo gara öý – biely dom alebo čierny dom (v závislosti od luxusu a elegancie konkrétneho príbytku) v turkménčine, qara u’y alebo otaw – čierny dom alebo nová rodina v karakalpačtine, v Indii a Pakistane sa jurtové obydlia nazývajú chaima, v perzštine čador, v baškirčine povie tirmä, v afgánčine džirga, v tuviančine ög, v tadžičtine chonai sioch.

V mongolčine jurtu nazývajú ger, čo znamená dom alebo domov.

  • História júrt

Prvá známa zmienka o jurte je takmer 2500 rokov stará a pochádza od Herodota, „otca dejepisu“, ktorý vo svojom diele Dejiny opísal kultúru Skýtov, ktorí medzi rokmi 600 pred Kristom a 300 nášho letopočtu žili kočovníckym spôsobom v priestoroch Strednej Ázie a v okolí Čierneho a Kaspického mora.

Do čias Herodota nebolo vytvorené žiadne iné písomné svedectvo, hoci nedávny objav kamennej rytiny vyobrazujúcu jurtu na Sibíri sa datuje až do doby Bronzovej.

Marco Polo počas jeho pobytu v ríši Mongolov zaznamenal rozsiahle využívanie júrt. Ríša založená legendárnym Džingischánom, ktorý vládol v rokoch 1206-1227, dodnes zostáva najväčšou súvislou ríšou v dejinách ľudstva. O Džingischánovej legendárnej jurte sa hovorí, že bola rozložená na voze ťahanom dvanástimi pármi volov, pomocou ktorých ju presúvali v celosti.

 

Ekodom

 

 

Máte záujem o kúpu, stavbu na kľúč alebo prenájom mongolskej jurty s kompletným servisom?

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie. Postaráme sa o všetko od návrhu projektu až po samotnú realizáciu výstavby / eventu.

Mám záujem